006# Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek.

Összegyûjtött írások I. Beszélõ, 1998, Budapest. Tanulmányok; Vita, recenzió; Parlamenti beszédek. Válogatta és szerkesztette: Eörsi János (olvasószerkesztõ is, F. Havas Gábor, Kemény István.